Kunst til virksomheder

INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER

Virksomheder har mulighed for at afskrive køb af kunst.
Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 11.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.

Hvad må man købe af hvem?

Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.

Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommission.

Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

MERE INFORMATION

Du kan finde mere information om skattefordele på kulturområdet på http://www.kum.dk/